Exhibitions

Future

2022 (June)

     14-15 Mai: Participant Art route in the gallery art farm (Beringen)

     3-12 June: Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Parochiale kerk,Maasmechelen)

Past

2021

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Parochiale kerk,Maasmechelen)

     SFK vzw (Bibliotheek, Maasmechelen)

 

2019

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Dekenale kerk, Maasmechelen)

 

2018

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Dekenale kerk, Maasmechelen)

 

2017

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Dekenale kerk, Maasmechelen)

 

2016

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Dekenale kerk, Maasmechelen)

     CTT expo (Stadhuis, Genk)

 

2015

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Sociaal huis, Maasmechelen)

 

2014

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (sociaal huis, Maasmechelen)