Exhibitions

Future

2023

      

Past

2022

    Kunstroute Beringen

    Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Parochiale kerk,Maasmechelen)

    Project 'Repair Café'  in the Public Library of Hasselt (Belgium)

 

2021

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Parochiale kerk,Maasmechelen)

     SFK vzw (Bibliotheek, Maasmechelen)

 

2019

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Dekenale kerk, Maasmechelen)

 

2018

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Dekenale kerk, Maasmechelen)

 

2017

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Dekenale kerk, Maasmechelen)

 

2016

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Dekenale kerk, Maasmechelen)

     CTT expo (Stadhuis, Genk)

 

2015

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (Sociaal huis, Maasmechelen)

 

2014

     Fotoclub KWB Mechelen aan de Maas (sociaal huis, Maasmechelen)